Ponuka
Žalúzie exteriérové
Lamelová pergola
Tienenie terás
Bočné presklenia
Exteriérové rolety - Screen
Markízy
Okenice
Rolety exteriérové
Interiérová tieniaca technika
Interiérové dvere
Siete proti hmyzu
Okná
Vchodové dvere
Kľučky do dverí
Parapety

Podmienky akcie „ Magnólia princezná dverí ”

 

Podmienky akcie „Magnólia princezná dverí”

firmy Termika s.r.o.®


 

 1. Všeobecné podmienky organizátora

  1. Tieto predpisy („Podmienky”) stanovujú pravidlá akcie „Magnólia princezná dverí“.

  2. Organizátorom akcie je Termika s. r. o., Sídlo: Bojnická cesta 45E, Prievidza; IČO: 36416916, IČ DPH: SK2021799395.

 2. Termín a miesto akcie

  1. Akcia trvá do 30 IX 2015, čo je posledný termín na uskutočnenie nákupu alebo predloženie kompletnej objednávky.

  2. Akcia prebieha na území Slovenskej republiky.

  3. Podmienky sa týkajú akcií prezentovaných v novinách, v rádiu, na internetovej stránke www.termika.sk a na billboardoch.

 3. Účastníci akcie

  1. Účastníkmi akcie môžu byť plnoleté osoby nakupujúce s účelom, ktorý je mimo ich podnikania a povolania, ďalej len „účastník” alebo „kupujúci”. Účasť na tejto akcií je dobrovoľná.

  2. Akcia nie je určená pre: osoby samostatne zárobkovo činné, ktoré nakupujú za účelom ďalšieho predaja.

 4. Pravidlá akcie

  1. Akcia stanovuje predaj interiérových dverí MAGNÓLIA:


 

Cena zárubne sa počíta podľa aktuálneho cenníka.

 

  1. Cena akcie sa vzťahuje na všetky modely dverí v sérií Magnólia, vo všetkých dostupných farbách pre tento model.

  2. Cena akcie sa týka dverí v štandardnom vybavení a to:

  1. Všetky dodatočné príslušenstvá podliehajú doplatkom uvedeným v cenníku.

  2. Dvere nie sú vybavené kľučkami ani štítkami.

 1. Všeobecné pravidlá akcie

   1. Akcia sa týka jedného produktu a nekombinuje sa. Zákazník musí pri objednávke deklarovať, ktorú akciu chce využiť.

   2. Nákup produktov v akcií sa musí platiť v hotovosti.

   3. Akcie sa týkajú maloobchodného predaja.

   4. Ceny produktov nezahŕňajú náklady na prepravu.

 2. Využiť akciu môžu len zákazníci, ktorí objednajú produkty pomocou internetovej stránky www.termika.sk alebo zložia objednávku osobne v prevádzke Termika s. r. o. (Martin, Kremnica, Nitra, Banská Bystrica).

 3. Záverečné ustanovenia

  1. Organizátor si vyhradzuje právo uskutočňovať kedykoľvek zmeny v ustanoveniach týchto pravidiel, pričom zmeny sa nebudú vzťahovať na už uskutočnené nákupy alebo objednávky.

  2. Celý obsah uvedený v propagačných materiáloch má len informatívny charakter.

  3. Aktuálne podmienky budú dostupné na internetovej stránke www.termika.sk a v sídle organizátora.

  4. V prípade využitia akcie je kupujúci povinný oboznámiť sa a prijať podmienky stanovené organizátorom.