Ponuka
Žalúzie exteriérové
Lamelová pergola
Tienenie terás
Bočné presklenia
Exteriérové rolety - Screen
Markízy
Okenice
Rolety exteriérové
Interiérová tieniaca technika
Interiérové dvere
Siete proti hmyzu
Okná
Vchodové dvere
Kľučky do dverí
Parapety

Podmienky akcie "Dovoz za 10 €".

 

Podmienky akcie „Dovoz za 10 €”

firmy Termika s.r.o.®


 

 1. Všeobecné podmienky organizátora

  1. Tieto predpisy („Podmienky”) stanovujú pravidlá akcie „Dovoz za 10 €“.

  2. Organizátorom akcie je Termika s. r. o., CENTRÁLNY SKLAD: ul. Kráčiny 2, 036 01 Martin; IČO: 36416916, IČ DPH: SK2021799395

 2. Termín a miesto akcie

  1. Akcia trvá od 01 apríla 2016.

  2. Termín ukončenia akcie bude uvedený v týchto podmienkach organizátorom najneskôr 5 pracovných dní pred dátumom ukončenia akcie.

  3. Akcia prebieha na území Slovenskej republiky.

  4. Podmienky sa týkajú akcie „Dovoz za 10€“ prezentovaných v novinách, v rádiu, na internetovej stránke www.termika.sk a na billboardoch.

 3. Účastníci akcie

  1. Účastníkmi akcie môžu byť plnoleté osoby, nakupujúce s účelom, ktorý je mimo ich podnikania a povolania, ďalej len „účastník” alebo „kupujúci”. Účasť na tejto akcií je dobrovoľná.

  2. Akcia nie je určená pre: osoby samostatne zárobkovo činné, ktoré nakupujú za účelom ďalšieho predaja.

 4. Pravidlá akcie

  1. Cena za dovoz tovaru je 10,00 € s DPH.

  2. Cena za dovoz tovaru sa vzťahuje na objednávky v hodnote nad 1000,00 € s DPH.

  3. Cena 10,00 € sa týka dodania tovaru na celom území Slovenskej republiky. 

  4. Akcia sa vzťahuje na ľubovoľný počet objednaného tovaru.

  5. V prípade, že chcete využiť akciu je potrebné ju nahlásiť pri objednávke.

  6.  Pri objednávke je potrebné zaplatiť zálohu minimálne 40% z hodnoty celej objednávky. Doplatok je potrebné uhradiť na účet firmy Termika s. r. o. podľa údajov na faktúre tak, aby finančné prostriedky boli pripísané na účet najneskôr v deň nakladania tovaru alebo v hotovosti pri odbere tovaru. Formu úhrady je potrebné oznámiť pri objednávke.

  7. Akcia sa vzťahuje len na prepravu nižšie uvedených produktov:

 1.  Akciová cena za dovoz tovaru sa nevzťahuje na produkty:

 1. Akcia sa týka dovozu tovaru objednaného v jednej z pobočiek firmy Termika s. r. o. (kontaktné údaje sú na www.termika.sk) alebo cez internetový obchod www.termika.sk

 2. Objednaný tovar bude zákazníkovi dodaný do 7 pracovných dní od dňa prijatia tovaru na sklad firmou Termika s. r. o.

Zákazník bude informovaný o presnom termíne dodávky najneskôr deň, pred dodaním tovaru

Tovar bude zákazníkovi dovezený na adresu, ktorú nahlási pri objednávke

V rámci dovozu tovaru, objednané produkty budú doručené na adresu, ktorú nahlási klient pri objednávke.

Vyloženie a vynášanie tovaru do domu/bytu si zabezpečí zákazník sám.


 

 1. Záverečné ustanovenia

  1. Organizátor si vyhradzuje právo uskutočňovať kedykoľvek zmeny v ustanoveniach týchto pravidiel, pričom zmeny sa nebudú vzťahovať na už uskutočnené nákupy alebo objednávky.

  2. Celý obsah uvedený v propagačných materiáloch má len informatívny charakter.

  3. Aktuálne podmienky budú dostupné na internetovej stránke www.termika.sk a v sídle organizátora.

  4. V prípade využitia akcie je kupujúci povinný oboznámiť sa a prijať podmienky stanovené organizátorom.