Ponuka
Okná
Tieniaca technika
Interiérové dvere
Vchodové dvere
Kľučky do dverí
Parapety

Podmienky akcie „Montáž zadarmo“ NITRA

 

Podmienky akcie „Montáž zadarmo“

firmy Termika s.r.o.®


 

 1. Všeobecné podmienky organizátora

  1. Tieto predpisy („Podmienky”) stanovujú pravidlá akcie „Montáž zadarmo“.

  2. Organizátorom akcie je Termika s. r. o., prevádzka Nitra, ul. Štúrova 156; IČO: 36416916, IČ DPH: SK2021799395

 2. Termín a miesto akcie

  1. Akcia trvá od 8 XII 2015 do 31 XII 2015, čo je posledný termín na uskutočnenie nákupu alebo predloženia kompletnej objednávky.

  2. Akcia prebieha na území Slovenskej republiky.

  3. Podmienky sa týkajú akcií prezentovaných v novinách, v rádiu, na internetovej stránke www.termika.sk a na billboardoch.

 3. Účastníci akcie

  1. Účastníkmi akcie môžu byť plnoleté osoby, kupujúce s účelom, ktorý je mimo ich podnikania a povolania, ďalej len „účastník” alebo „kupujúci”. Účasť na tejto akcií je dobrovoľná.

  2. Akcia nie je určená pre: osoby samostatne zárobkovo činné, ktoré nakupujú za účelom ďalšieho predaja.

 1. Pravidlá akcie

  1. Akcia stanovuje zameranie a montáž grátis pri nákupe produktov v prevádzke Nitra, ul. Štúrova 156.

  2. Montáž grátis znamená:

montáž okien, vchodových dverí, interiérových dverí do pripravených otvoroch zákazníkom,

montáž doplnkov objednaných v Termika s.r.o., prevádzka Nitra: kľučky, žalúzie, rolety a podobne.

  1. Montáž grátis nie obsahuje demontáž, úpravu otvorov, murárske práce.

  2. Montáž grátis neobsahuje materiály potrebné k montovaniu výrobkov (purpeny, a podobne).

  3. Montáž grátis sa nevzťahuje na produkty nakúpené so zľavou, alebo v akciovej cene.

  4. Pri využití akcie „Montáž grátis“ zákazník je povinný pripraviť miestnosti a montážne otvory k montáži produktov, a zabezpečiť materiály k tomu potrebné.
    

 1. Všeobecné pravidlá akcie

   1. Akcia sa týka iba produktov objednaných a nakúpených v prevádzke v Nitre a nekombinuje sa.

   2. Nákup produktov v akcií sa musí platiť v hotovosti. Objednaný tovar musí byť vyplatený najneskôr deň pred plánovaným dňom montáži

   3. Akcie sa týkajú maloobchodného predaja.

 

 1. Využiť akciu môžu len zákazníci, ktorí zložia objednávku osobne v prevádzke Termika s. r. o. v Nitre, ul. Štúrova 159.

 2. Záverečné ustanovenia

  1. Organizátor si vyhradzuje právo uskutočňovať kedykoľvek zmeny v ustanoveniach týchto pravidiel, pričom zmeny sa nebudú vzťahovať na už uskutočnené nákupy alebo objednávky.

  2. Celý obsah uvedený v propagačných materiáloch má len informatívny charakter.

  3. Aktuálne podmienky budú dostupné na internetovej stránke www.termika.sk a v sídle organizátora, a na prevádzke v Nitre

  4. V prípade využitia akcie je kupujúci povinný oboznámiť sa a prijať podmienky stanovené organizátorom.