Ponuka
Žalúzie exteriérové
Lamelová pergola
Tienenie terás
Bočné presklenia
Exteriérové rolety - Screen
Markízy
Okenice
Rolety exteriérové
Interiérová tieniaca technika
Interiérové dvere
Siete proti hmyzu
Okná
Vchodové dvere
Kľučky do dverí
Parapety

Podmienky akcie „Montáž zadarmo“ NITRA

 

Podmienky akcie „Montáž zadarmo“

firmy Termika s.r.o.®


 

 1. Všeobecné podmienky organizátora

  1. Tieto predpisy („Podmienky”) stanovujú pravidlá akcie „Montáž zadarmo“.

  2. Organizátorom akcie je Termika s. r. o., prevádzka Nitra, ul. Štúrova 156; IČO: 36416916, IČ DPH: SK2021799395

 2. Termín a miesto akcie

  1. Akcia trvá od 8 XII 2015 do 31 XII 2015, čo je posledný termín na uskutočnenie nákupu alebo predloženia kompletnej objednávky.

  2. Akcia prebieha na území Slovenskej republiky.

  3. Podmienky sa týkajú akcií prezentovaných v novinách, v rádiu, na internetovej stránke www.termika.sk a na billboardoch.

 3. Účastníci akcie

  1. Účastníkmi akcie môžu byť plnoleté osoby, kupujúce s účelom, ktorý je mimo ich podnikania a povolania, ďalej len „účastník” alebo „kupujúci”. Účasť na tejto akcií je dobrovoľná.

  2. Akcia nie je určená pre: osoby samostatne zárobkovo činné, ktoré nakupujú za účelom ďalšieho predaja.

 1. Pravidlá akcie

  1. Akcia stanovuje zameranie a montáž grátis pri nákupe produktov v prevádzke Nitra, ul. Štúrova 156.

  2. Montáž grátis znamená:

montáž okien, vchodových dverí, interiérových dverí do pripravených otvoroch zákazníkom,

montáž doplnkov objednaných v Termika s.r.o., prevádzka Nitra: kľučky, žalúzie, rolety a podobne.

  1. Montáž grátis nie obsahuje demontáž, úpravu otvorov, murárske práce.

  2. Montáž grátis neobsahuje materiály potrebné k montovaniu výrobkov (purpeny, a podobne).

  3. Montáž grátis sa nevzťahuje na produkty nakúpené so zľavou, alebo v akciovej cene.

  4. Pri využití akcie „Montáž grátis“ zákazník je povinný pripraviť miestnosti a montážne otvory k montáži produktov, a zabezpečiť materiály k tomu potrebné.
    

 1. Všeobecné pravidlá akcie

   1. Akcia sa týka iba produktov objednaných a nakúpených v prevádzke v Nitre a nekombinuje sa.

   2. Nákup produktov v akcií sa musí platiť v hotovosti. Objednaný tovar musí byť vyplatený najneskôr deň pred plánovaným dňom montáži

   3. Akcie sa týkajú maloobchodného predaja.

 

 1. Využiť akciu môžu len zákazníci, ktorí zložia objednávku osobne v prevádzke Termika s. r. o. v Nitre, ul. Štúrova 159.

 2. Záverečné ustanovenia

  1. Organizátor si vyhradzuje právo uskutočňovať kedykoľvek zmeny v ustanoveniach týchto pravidiel, pričom zmeny sa nebudú vzťahovať na už uskutočnené nákupy alebo objednávky.

  2. Celý obsah uvedený v propagačných materiáloch má len informatívny charakter.

  3. Aktuálne podmienky budú dostupné na internetovej stránke www.termika.sk a v sídle organizátora, a na prevádzke v Nitre

  4. V prípade využitia akcie je kupujúci povinný oboznámiť sa a prijať podmienky stanovené organizátorom.